Traduzione
Some negative, some not.

 
I am not Italian (m)     I am American (f)
I am not a woman I am not a man
I am not a woman I am not famous (f)
I am beautiful (m) I am famous (m)

I am not beautiful (f)